Sida/Page 7

Vattenträdgården
(The water garden)

Små dammar i vattenträdgården.
(Small ponds in the Water garden)


 


Hortensia
 

En damm med röda näckrosor
(One pond with red water lillies)
 

 


 

 

Nu närmar sig vårt besök sitt slut


och på vår väg ut från trädgårdarna måste
vår son klappa om en bronskatt av Ulla Kraitz
(Now our visit is going to its end. On our way out from
the gardens, our son must pat one of Ulla Krait's cats of bronze)


 


Många gamla träd växer här.
På bänken ännu två katter av Ulla Kraitz.
(Lots of very old trees are growing here.
On the bench two more cats by Ulla Kraitz)

 

 


Röda rosor vid in/utgången
(Red roses at the entrance)

 

 


och en röd Dahlia
(and a red Dahlia at the entrance)

 

Vi upptäckte också att det hade varit väldigt
 bra att ha ett extra batteri till kameran,
 så det köpte vi efter denna utflykten.
Vi hade bara haft kameran några veckor vid det här
 besöket i Norrvikens trädgårdar i slutet av juli 2003.

(We found out that it could be very useful to have
an extra battery to the camera, so after this visit
to Norrviken gardens we bought one.
We had only had this new camera a few weeks when
 we visited the gardens in the end of July 2003)
 

Nästa/Next

Sida/Page 1  2  3  4  5  6  8

Tillbaks till entrén
(Back to entrance page)

Tillbaks till /Back to

Trevligt om du skriver i min...
Nice if you write in my...


På nätet
2004-05-21
(On the net 2004-05-21)

Design och foto © Pias Grafik 2003
(Design and photo © Pia's Graphic 2003)

Ny räknare från 2010-02-08
 

En del information har jag hämtat från en broschyr om Norrvikens trädgårdar.
(Some information I've got from a booklet about Norrviken gardens)

 

225 besök 2010-05-08
216 besök 2010-02-08
207 besök 2010-01-12
197 besök 2009-10-04

134 besök 2009-02-11

129 besök 2009-01-23
99 besök 2008-10-02
96 besök 2008-08-04
88 besök 2008-06-17
77 besök 2008-03-14
59 besök mellan 2007-06-05 - 2007-12-25

Förlorat all tidigare statistik :o(