Sida/Page 4

Japanska trädgården
(The Japanese garden)

Två sorter av en av mina favoriter: stjärnflocka.
(Astrantia major)
(Two sorts of one of my favourites: masterworth)
 Rosa och röda astilbe
(Pink and red astilbe)

 

 

Jättetistel
(Asteráceae)
(Big thistle)

 


Inte min favorit precis!
(Not exactly my favourite!)

 

 


En liten damm i mosaik på den österländska terrassen,
högt över den japanska trädgården.
Här finns även ett österländskt tempel,
som var flickorna Abelins lekstuga!

(A little pond made of mosaic on the oriental terrace.
Beside there is an oriental temple,
which was the Abelin girls play house!)

 

 


Bänk i renässansträdgården.
(A bench in the Renaissance garden)

Nästa/Next

Sida/Page 1  2  3  4  5  6  7  8

Tillbaks till entrén
(Back to entrance page)

Tillbaks till /Back to

Trevligt om du skriver i min...
Nice if you write in my...


På nätet
2004-05-21
(On the net 2004-05-21)

Design och foto © Pias Grafik 2003
(Design and photo © Pia's Graphic 2003)

Ny räknare från 2010-02-08
 

En del information har jag hämtat från en broschyr om Norrvikens trädgårdar.
(Some information I've got from a booklet about Norrviken gardens)

 

244 besök 2010-05-08
241 besök 2010-01-12
225 besök 2009-10-04

146 besök 2009-02-11

144 besök 2009-01-23
118
besök 2008-10-02
106 besök 2008-08-04
87 besök 2008-06-17
66 besök 2008-03-14
49 besök mellan 2007-06-05 - 2007-12-25

Ca 174 tidigare besök fram till 2005-10-20