Sida/Page 2

All utställd konst sommaren 2003 var gjord av Ulla och Gustav Kraitz.
De är också kända för att ha skapat Raoul Wallenberg-monumentet
som står framför FN-skrapan i New York.
(All of the art showed in my pictures were made by Ulla and Gustav Kraitz.
They are also known as the creators of the Raoul Wallenberg monument
which stands in front of the UN building in New York)
 


En solvarm och skön? sidenkudde
(A comfortable ? pillow, warm by the sun)
 

 


 


 

Blomstergatan eller Abelins väg kallas denna gång,
som här leder mot Hallandsåsen och en byst av grundaren.
Gången pryds av Ulla Kraitz fyrkantiga sidenkuddar.

(This path is called the Flower street or Abelin's road.
It leads to the Hallandsas and a statue of the founder Rudolf Abelin,
This path was also filled with square pillows by Ulla Kraitz)
 

På andra hållet leder Blomstergatan till ett fiskgjusemonument,
rest till grundarens fars och farbröders minne.
I bakgrunden havet.

(On the other side the path leads to a monument,
 made to honour the memory of the founders father and uncles.
The sea in the background.)
 

 

 


Vår son tar sig en tur på ett vildsvin.
(Our son is sitting on a wild boar)

 

 Är det ett riktigt träd - eller är det gjort av plast?
Glanskörsbär, kanske?
Lite dåligt skyltat tyckte jag nog att det var.
Jag hade gärna velat ha mer information om träd och växter.

(Is it a real tree - or is it made of plastic?
Some sort of copper-, but what?
I think they could have more information about trees and plants)

 

 


Nu närmar vi oss huset där Rudolf Abelin bodde med sin familj.
Idag finns det galleri och restaurang här.
Trädgården framför huset kallas barockträdgården.
På Abelins tid fick inte denna gräsmattan vara maskinslagen,
utan gräset skulle vara så långt att vinden kunde leka med det!

(Now we're coming to the founder Rudolf Abelin's house,
where he lived with his family. Today there are a gallery
and a restaurant here. The garden in front of the house is
inspired by the baroque. When Abelin was alive, he didn't allowed
the grass to be cut so short so the wind couldn't play with it!)

 

Nästa/Next

Sida/Page 1  2  3  4  5  6  7  8

Tillbaks till entrén
(Back to entrance page)

 

Tillbaks till /Back to

Trevligt om du skriver i min...
Nice if you write in my...


På nätet
2004-05-21
(On the net 2004-05-21)

Design och foto © Pias Grafik 2003
(Design and photo © Pia's Graphic 2003)

Ny räknare 2010-02-08
 

En del information har jag hämtat från en broschyr om Norrvikens trädgårdar.
(Some information I've got from a booklet about Norrviken gardens)

 

310 besök 2010-05-08
304 besök 2010-01-12
297 besök 2009-10-04

241 besök 2009-02-11

237 besök 2009-01-23
196
besök 2008-10-02
159 besök 2008-08-04
136 besök 2008-06-17
110 besök 2008-03-14
85 besök mellan 2007-06-05 - 2007-12-25

Ca 356 tidigare besök fram till 2005-10-20