Sida/Page 5

 

Sommarblommor i den nordtyska planteringen.
Dammen bakom ser ut att gå i ett med havet längre bort.
(Summerflowers in the north german plantation.
The pond behind it looks like it meet the sea further away)
 

 

   
Längre ner i dammen möts man av vita näckrosor och ännu ett konstverk
 av Ulla Kraitz, tre blåa sälar.
(Further down in the pond you can se white water lillies and another installation
by Ulla Kraitz, three blue seals.)

 

 


 

 

Riktigt söta mot den stilla vattenytan.
(Quite cute against the surface of water)
 


 

Gul näckros
(Yellow water lily)

 


 

Nästa/Next

Sida/Page 1  2  3  4  5  6  7  8

Tillbaks till entrén
(Back to entrance page)

 

Tillbaks till /Back to

Trevligt om du skriver i min...
Nice if you write in my...


På nätet
2004-05-21
(On the net 2004-05-21)

Design och foto © Pias Grafik 2003
(Design and photo © Pia's Graphic 2003)

Ny räknare från 2010-02-08
 

En del information har jag hämtat från en broschyr om Norrvikens trädgårdar.
(Some information I've got from a booklet about Norrviken gardens)

 

176 besök 2010-05-08
172 besök 2010-02-08
163 besök 2010-01-12
153 besök 2009-10-04

120 besök 2009-02-11

118 besök 2009-01-23
92
besök 2008-10-02
87 besök 2008-08-04
80 besök 2008-06-17
62 besök 2008-03-14
44 besök mellan 2007-06-05 - 2007-12-25

Förlorat all tidigare statistik :o(