Sida/Page 3

Japanska trädgården
(The Japanese garden)I japanska trädgården hittade vi detta lilla apträd.
Här fanns faktiskt en liten skylt med namnet.

(In the Japaneese garden we found this little monkeytree.
There was also a little sign which told us the name)

 

 
Röda dagliljor
(Red daylillies)

 

 

 


En japansk plats att vila benen på.
(A Japanese place to rest your legs)

 

 


Denna trädgård anlades i ett
grustag som gjordes om till en ravin
 ner mot havet.
(The Japanese garden is build in a
constructed ravine down to the sea.)
 


En liten damm
(A little pond)

 

Nästa/Next

Sida/Page 1  2  3  4  5  6  7  8

Tillbaks till entrén
(Back to entrance page)

 

Tillbaks till /Back to

Trevligt om du skriver i min...
Nice if you write in my...


På nätet
2004-05-21
(On the net 2004-05-21)

Design och foto © Pias Grafik 2003
(Design and photo © Pia's Graphic 2003)

Ny räknare från 2010-02-08
 

En del information har jag hämtat från en broschyr om Norrvikens trädgårdar.
(Some information I've got from a booklet about Norrviken gardens)

 

480 besök 2010-05-08
476 besök 2010-01-12
465 besök 2009-10-04

407 besök 2009-02-11

400 besök 2009-01-23
349
besök 2008-10-02
320 besök 2008-08-04
269 besök 2008-06-17
236 besök 2008-05-05
186 besök 2008-03-14
148 besök mellan 2007-06-05 - 2007-12-25

Ca 430 tidigare besök fram till 2005-10-20