Sida/Page 6

Gröna rummet
(The Green room)

 Trädgården på ovanstående bilder kallas för Gröna rummet.
Anlagd 1961 till en hemträdgårdsutställning, av Ulla Molin och Gunnar Martinsson.
Trädgården går i skandinavisk enkel stil, som är gemensam för dem båda.


(This pictures are from a garden called The Green room.
It was made to a homegarden exhibition in 1961, by Ulla Molin and Gunnar Martinsson.
The garden is made in a scandinavian simple style, which the both creators have in common.)

 

 


Vad det är för sort har jag ingen aning om.
 Vet du?

(What sort of flower this is I haven't the faintest
 idea about! Do you?)
 


 


Här tillsammans med några vita blommor
som jag inte heller vet namnet på.
(Here together with some white flowers,
 which I don't know the name of either.)

 

 


Rosenmalva
(Malva álcea)

 

 

Vattenträdgården
(The Water Garden)

Vattenträdgården blev den sista anläggningen
Rudolf Abelin gjorde.

(The Water garden, which became the
 last one Rudolf Abelin constructed)


Inramas av långa häckar av hortensior, otroligt vackert!
Japanska blodlönnar glöder här och var.

(Framed by long hedges of hortensia, incredibly beautiful,
and some Japanese blood maple trees are glowing)
 


 

Rudolf Abelin ligger begravd i en skogsdunge nedanför
uppfartsvägen till trädgårdarna.
Hans planer på att bygga ett litet kapell på platsen
blev aldrig genomförda.

(Gustav Abelin is buried in a small grave right outside
the entrance to Norrviken gardens.
His plan of building a small chapel was never accomplished)

Nästa/Next

Sida/Page 1  2  3  4  5  6  7  8

Tillbaks till entrén
(Back to entrance page)

Tillbaks till /Back to

Trevligt om du skriver i min...
Nice if you write in my...


På nätet
2004-05-21
(On the net 2004-05-21)

Design och foto © Pias Grafik 2003
(Design and photo © Pia's Graphic 2003)

Ny räknare från 2010-02-08
 

En del information har jag hämtat från en broschyr om Norrvikens trädgårdar.
(Some information I've got from a booklet about Norrviken gardens)

 

295 besök 2010-05-08
288 besök 2010-01-12
278 besök 2009-10-04

213 besök 2009-02-11

210 besök 2009-01-23
174
besök 2008-10-02
162 besök 2008-08-04
152 besök 2008-06-17
137 besök 2008-03-14
119 besök mellan 2007-06-05 - 2007-12-25

Förlorat all tidigare statistik :o(