BoDagarna i Kristianstad
 Mån 4 september 2006
(Special occasion in Kristianstad)

Sida/Page 1
 
Stora torg i Kristianstad
Bak denna märkliga skulptur finns det i normala fall
parkeringsplatser längs hela torget framför Kronohuset.


(The big square in Kristianstad.
Behind this strange sculpture there is normally
several parkingplaces in front of the old big military house)

 

 

Inför BoDagarna började man här att anlägga en
trädgård och bygga upp ett "hus" för att
visa upp ett exempel på hur man kan bo.
Detta ska föreställa ingången till en familjs hus
och till vänster står "familjens" miljöbil.


(They started to build up some sort of garden
and a "house" just to show how a family can live.
This is the familys "green" car.)

 

 

 

 

Direkt till höger finns soptunnor bak ett nyligen
flätat pilstaket och vackert rött stenkross på marken.


(The garbage cans behind a fence made
by fresh willow twigs and on the ground
small red stones)

 

 

 

Till vänster om anläggningen är gatan avstäng för trafik.
Kronohuset i bakgrunden.


(To the left the street is closed for traffic.
The former military house in the background.)

 

 

 


Bakom oss syns Heliga Trefaldighetskyrkan
(Holy Trinity Church is behind us)

 

 

 


Stenplattor, pilstaket och en rund rabatt
möts man av i "familjens" trädgård.
(All this they build up only for a few days.
This is a part of the "familys" garden)

 

 

 


Tujor och små träd finns i här också.
(Even small trees they planted here)

 

Nästa/Next

 

2  3  4  5  6

 

Kul om du har någon...
(Interesting if you have any...)


Skriv då gärna i min gästbok!

Fotogalleri/Photo gallery

Bilder från 2006-09-04

Sidan utlagd/On the net
2006-09-17

 Design and photo © Pia's Graphic 2006
 

 

Ny räknare 2010-02-08

531 besök 2010-02-08
525 (!) besök 2009-10-04
125 besök 2009-02-11
115 besök 2009-01-21
73 besök 2008-10-02
60 besök 2008-06-17
29 besök 2008-03-14